Våra förtroendevalda

Lär känna miljöpartisterna som sitter i kommunfullmäktige 2018-2022


Ola Nilsson (gruppledare)

Ålder: 49

Bor: Simlångsdalen Sysselsättning: Lärare

Nuvarande pol. uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige, ordförande Laholmsbuktens VA, ledamot Teknik och Fritidsnämnden

Viktiga politiska frågor: Demokratiarbete, Kulturfrågor, miljö och klimat

Något personligt: Bor utanför Simlångsdalen. Natur och friluftsliv är viktigt för mig.

Kontakt: 070-5252368, nilsson.ola@icloud.com
Tove Bergman
(gruppledare)
Ålder: 60 år 

Bor: Nyhem
Sysselsättning: Varierande
Nuvarande politiska uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i barn- och ungdomsnämnden
Viktiga politiska frågor: Klimat och miljö, rikare kulturliv, en värld där alla barn och unga får växa som hela människor.
Något personligt: En av få i Sverige som är både kvinna och pappa.
Kontakt: 073-619 39 90, tove.bergman@halmstad.se


Svein Henriksen (ledamot)

Ålder: 50

Bor: Getinge

Sysselsättning: Socionom

Nuvarande pol. uppdrag: Ordförande Miljönämnden, ledamot Socialnämnden samt kommunfullmäktige.

Viktiga politiska frågor: Jag vill arbeta för att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Något personligt: Jag är sambo med Anna och tillsammans har vi 6 barn i åldrarna 9-17 år. Vi bor på Prästgården i Getinge där vi driver veterinärklinik och Bed&Breakfast hemma på gården. Kontakt: 070-610 81 98, svein.halmstad@gmail.com
Ida Westin (ersättare)

Ålder: 27 Bor: Centrum

Sysselsättning: Socialsekreterare

Viktiga politiska frågor: Ersättare i barn och ungdomsnämnden, styrelseledamot i det kommunala fastighetsbolaget Hfab

Politiska frågor du brinner för/jobba för kommande mandatperiod: Jämställdhet och familjefrågor, att minska boendesegregationen och utanförskapet i Halmstad, skolfrågor. Kontakt: ida.westin@halmstad.se
Anders Bergh (ersättare)

Ålder: 36 Bor: Särdal

Sysselsättning: Förskollärarstudent och grafisk formgivare

Nuv. pol. uppdrag: Nämndeman i Halmstads tingsrätt. Styrelsen Miljöpartiet Halmstad och valsamordnare.

Viktiga politiska frågor: Grön stadsplanering. Hur vi planerar en stad så att människor prioriteras framför bilar. Satsa på möten och kultur snarare än utbyggnad av ex. köpcentrum som gynnar ökad konsumtion. Bevara den biologiska mångfalden i kommunen och avsätt mer mark till naturreservat eller på andra sätt skydda den. Jag ser också hur otroligt viktigt det är med tidiga insatser i förskolan och skolan för att se till att det växande utanförskapet i samhället inte fortsätter.

Något personligt: Bor i Särdal utanför Halmstad med fru och barn. Ägnar mig gärna på fritiden åt natur, friluftsliv och fotografi. Kontakt: 070-5216439, anders.bergh@mp.se


Kommunala uppdrag:


Byggnämnden:

Svein Henriksen (led), 070-610 81 98, svein.halmstad@gmail.com


Kulturnämnden:

Tove Bergman (led), 073-619 39 90, tove.bergman@halmstad.se


Miljönämnden:
Ida Westin (led), ida.westin@halmstad.se


Teknik och fritidsnämnden:

Ola Nilsson (led), 070-5252368, nilsson.ola@icloud.com


Kommunrevisionen:

Peter Holm (led), peterholm24@hotmail.comÖvriga uppdrag:


Nämndemän Halmstads tingsrätt:

Anders Bergh, 070-521 64 39, anders.bergh@mp.se Vakant

Comments