Våra förtroendevalda

Detta är vår kommungrupp under mandatperioden 2015-2018:


KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Gruppledare: Tove Bergman

Telefon: 035-21 58 16, 073 - 619 39 90

E-post: tove.bergman@halmstad.se


Ledamot: Svein Henriksen

Telefon: 070-610 81 98

E-post: svein.henriksen@halmstad.se


Ledamot: Maria Söderberg

Telefon: 073-702 89 95

E-post: maria.soderberg@mp.se


Ledamot: Ola Nilsson

Telefon: 070-525 23 68

E-post: nilsson.ola@icloud.com


Ersättare: Hans Leghammar

Telefon: 070-922 82 71

E-post: hans.leghammar@live.se


Ersättare: Nejla Arica

Telefon: 

E-post: 


KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSBEREDNING 

Ledamot: Tove Bergman

Telefon: 035-21 58 16073 - 619 39 90

E-post: tove.bergman@halmstad.seKOMMUNSTYRELSEN 

Ledamot: Tove Bergman 

Telefon: 073 - 619 39 90

E-post: tove.bergman@halmstad.se


KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT 

Ledamot: Ola Nilsson

Telefon: 070-525 23 68

E-post: nilsson.ola@icloud.com


BARN OCH UNGDOMSNÄMNDEN 

Ordförande: Tove Bergman 

Telefon: 073 - 619 39 90

E-post: tove.bergman@halmstad.se


Ledamot: Maria Söderberg

Telefon: 073-702 89 95

E-post: maria.soderberg@mp.se


Ersättare: Ida Westin


UTBILDNING- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN

Ledamot: Hans Leghammar

Telefon: 070-922 82 71

E-post: hans.leghammar@live.se


HEMVÅRDSNÄMNDEN 

Ledamot: Marie Ekholm

Telefon: 070-321 14 18

E-post: marie.ekholm.mp@gmail.com


KULTURNÄMNDEN 

Ledamot: Mariam Hussein


MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 

Ordförande: Svein Henriksen

Telefon: 070-610 81 98

E-post: svein.henriksen@halmstad.se


Ledamot: Catrin Isaksson

E-post: catrin.isaksson@halmstad.se


SERVICENÄMNDEN 

Ordförande: Maria Söderberg

Telefon: 073-702 89 95

E-post: maria.soderberg@mp.se


SOCIALNÄMNDEN 

Ledamot: Svein Henriksen

Telefon: 070-610 81 98

E-post: svein.henriksen@halmstad.se


TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

Ledamot: Ola Nilsson

Telefon: 070-525 23 68

E-post: nilsson.ola@icloud.com


LAHOLMSBUKTENS VA-NÄMND 

Ordförande: Ola Nilsson

Telefon: 070-525 23 68

E-post: nilsson.ola@icloud.com


VALNÄMNDEN 

Ledamot: Ann Mari PetterssonHALMSTAD ENERGI OCH MILJÖ AB 

Ledamot: Hans Leghammar

Telefon: 070-922 82 71

E-post: hans.leghammar@live.se


HALMSTAD FASTIGHET AB

Ledamot: Ida Westin


DESTINATION HALMSTAD 

Ledamot: Nejla AricaHANDIKAPPRÅDET 

Ersättare: Tove Bergman 

Telefon: 073 - 619 39 90

E-post: tove.bergman@halmstad.se


Comments