Svein Henriksen

Ålder: 46

Sysselsättning: Socionom

Kommundel Getinge 


Intresseområden/hjärtefrågor

Ett Grönare Halmstad
Min ideologiska grund bygger på solidaritet för kommande generationer. Jag vill arbeta för ett hållbart Halmstad där vi möter klimatutmaningen samt ger barn och unga goda möjligheter till utbildning och arbete. 


Nuvarande politiska uppdrag

Ordförande servicenämnden
Ledamot Kommunstyrelsens ledningsutskott

Ersättare Kommunstyrelsen
Ledamot Kommunfullmäktige
Ledamot Socialnämnden
Ledamot Handikapprådet 


Tidigare politiska uppdrag

-


Varför bör just du bli en av Miljöpartiets ledamöter i Halmstads kommunfullmäktige?

Sedan jag gick med i den gröna rörelsen har jag visat mitt djupa engagemang för människor, natur och miljö. Politiken är nyckeln till förändring och arbetet med den gröna omställningen driver mig framåt. En av mina styrkor är att skapa kontakter och hitta lösningar för en grön politik. Jag har god förmåga att leda och inspirera tjänstemän och politiker till att fatta kloka gröna beslut.

Jag hoppas på fortsatt förtroende att arbeta vidare med att skapa ett Grönare Halmstad. Comments