Stefan Hallander

Ålder: 67 år (68 2014)

Sysselsättning: Pensionerad ögonläkare

Kommundel: Norr


Intresseområden/hjärtefrågor

Energi (inkluderande bl a kärnkraft / kärnvapen, växthuseffekt, förnybar energi, passivhus, avfall, metallutvinning & -återanvändning, järnväg & annan trafik)

Ekonomi (hela ekonomin, inte bara pengar)

Kemikaliesamhället


Nuvarande politiska uppdrag

Sammankallande i Halmstads valberedning 


Tidigare politiska uppdrag

Ordförande & styrelseledamot i MP Halmstad, medlem i valberedningar i MP Halmstad & MP Halland, styrelseledamot i Halmstads kommunala renhållningsbolagComments