Nils Werner

Ålder: 69
Sysselsättning; Pensionär, tidigare läkare
Kommundel: Väster


Intresseområden/hjärtefrågor

Kultur, klimat, trafik och stadsplanering.


Nuvarande politiska uppdrag

Ledamot i Kulturnämnden (ordinarie)


Tidigare politiska uppdrag

Inga


Varför bör just du bli en av Miljöpartiets ledamöter i Halmstads kommunfullmäktige?

Vill gärna vara med att driva trafikfrågor, där vi har mycket kvar att göra. 


Comments