Maria Söderberg

Ålder: 26

Sysselsättning: Studerar till klimatstrateg

Kommundel: Centrum


Intresseområden/hjärtefrågor

Klimat - politiken måste genomdriva de förändringar som krävs.

Skola - utbildning som ger alla goda förutsättningar i livet.

Jämställdhet - ett rättvist samhälle är en förutsättning för hållbarhet.


Nuvarande politiska uppdrag

Ledamot i barn- och ungdomsnämnden

Ordförande i MP Halmstads styrelse

Ledamot i MP Hallands styrelse


Tidigare politiska uppdrag

Inga.


Varför bör just du bli en av Miljöpartiets ledamöter i Halmstads kommunfullmäktige?

Jag har i min utbildning fått med mig kunskaper kring hållbar utveckling, makt och rättvisa samt fördjupat mig inom klimatområdet. På den lokala nivån kan många viktiga steg tas för att förändra samhället i en mer hållbar riktning och jag vill vara med och bidra till en sådan förändring.

Comments