Hans Leghammar

Ålder: 56 år

Sysselsättning: Miljö- och affärskonsult

Kommundel: Centrum/Väster


Intresseområden/hjärtefrågor

Opinionsbildning och beslut om strategisk långsiktiga planer och mål för hållbar samhällsutveckling

Minska segregeringen i boende och skola

Stimulera hållbar näringslivsutveckling 

Rekreations- och destinationsutveckling


Nuvarande politiska uppdrag

Ordinarie ledamot i Länspolisstyrelsen 

Hälso- sjukvårdsstyrelsen

Ledamot i Destination Halmstad AB

Ledamot i Halmstadnämnden 


Tidigare politiska uppdrag

Hylte kommun: Fullmäktige och nämnder, 82-92

Halland: Ledamot i Länsstyrelsen, 92-94

Sverige: Riksdagsledamot, 88-91


Varför bör just du bli en av Miljöpartiets ledamöter i Halmstads kommunfullmäktige?

Min breda kompetens och erfarenhet inom såväl politiken som förvärvslivet gör att jag har goda förutsättningar att tillsammans med partiet i övrigt systematiskt förtydliga och utveckla vår gröna politik så att den kan bli verklighet. Genom målfokusering,opinionsbildning och realpolitiskt arbete.


Comments