Britt Marie Larsson

Ålder: 68
Sysselsättning: Pensionär, f.d. ekonomiassistent
Kommundel: Centrum


Intresseområden/hjärtefrågor

Överbefolkningsproblematiken. Jämställdhet. Folkhälsa


Nuvarande politiska uppdrag

Ersättare i MP Halmstads styrelse


Tidigare politiska uppdrag

Inga


Varför bör just du bli en av Miljöpartiets ledamöter i Halmstads kommunfullmäktige?

Kan kanske tillföra en del tänkvärda argument i debatter.


Comments