Björn Petersen

Ålder: 71 (2014)

Sysselsättning: pensionär, f.d. landsantikvarie

Kommundel: Nissastrand


Intresseområden/hjärtefrågor

Bevarandefrågor,  samhällsplanering, kulturfrågor


Nuvarande politiska uppdrag

Ledamot fastighetsnämnden

Ersättare fullmäktige

ersättare i MP:s lokalstyrelse


Tidigare politiska uppdrag

Inga.


Varför bör just du bli en av Miljöpartiets ledamöter i Halmstads kommunfullmäktige?

Har lång och bred erfarenhet av hjärtefrågorna, men vill inte placeras på valbar plats.


Comments