Svein Henriksen

Ålder: 45
Sysselsättning: Socionom
Kommun: Halmstad

Kandiderar till: Regionfullmäktige

Intresseområden/hjärtefrågor

En mänskligare sjukvård för alla

Bättre Mat för vår hälsa, vårt miljö och klimat

Ett långsiktigt hållbart Halland


Nuvarande politiska uppdrag

Ordförande servicenämnden

Ledamot Kommunstyrelsens ledningsutskott

Ersättare Kommunstyrelsen

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot Socialnämnden

Ledamot Handikapprådet


Tidigare politiska uppdrag
Inga

Varför just jag bör bli en av Miljöpartiets ledamöter i regionen.

Med stort engagemang för människor natur och miljö vill jag arbeta för ett långsiktigt hållbart Halland.

Jag håller gärna i ordförandeklubban och har god förmåga att få med mig tjänstemän och politiker på att fatta kloka Gröna beslut.


Comments