Sophia Nilsson

Ålder: 36 år
Sysselsättning: Ästad Gård, hovmästare/reception/aktivitetsledare (Utb högskoleekonom)
Kommun: Falkenberg

Kandiderar till: Regionfullmäktige

Intresseområden/hjärtefrågor

Jämställdhet/Människors lika värde

Skola/utbildning

Företagande


Nuvarande politiska uppdrag

Ersättare i Kultur/Fritidsnämnden


Tidigare politiska uppdrag
-

Varför just jag bör bli en av Miljöpartiets ledamöter i regionen

För min nyfikenhet och vilja att hela tiden lära mig, min breda utbildning/jobberfarenhet samt min respekt för andras åsikter men envisheten och modet att stå upp för mina åsikter!

Comments