Liselotte Bergenzaun Abel

Ålder: 61 år
Sysselsättning: leg.psykoterapeut och vd för Sörby naturhälsogård
Kommun: Falkenberg

Kandiderar till: Regionfullmäktige

Intresseområden/hjärtefrågor

Social hållbarhet, grön rehabilitering, omställning till hållbart samhälle


Nuvarande politiska uppdrag
Inga

Tidigare politiska uppdrag

Planeringsgruppen för valet 1988, Kommunfullmäktige i Mölndal och nämnder (1988)


Varför just jag bör bli en av Miljöpartiets ledamöter i regionen

Har en lång historia inom partiet. Brinner för hållbarhet (socialt, ekonomiskt, ekologiskt) och lever hållbart både privat och i vår verksamhet vilket gör mig trovärdig. Gillar att inspirera, påverka och prata inför människor.

Comments