Lena Angviken

Ålder: 62 år
Sysselsättning: Bibliotekarie
Kommun: Laholm

Kandiderar till: Riksdag

Intresseområden/hjärtefrågor

Miljöfrågor.

Freds- och lika rättighetsfrågor, nationellt och internationellt.

Kultur, inte minst för barn och ungdom.


Nuvarande politiska uppdrag

Ledamot kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Ersättare regionfullmäktige, Stiftelsen Hallands länsmuseer och Regionhandikapprådet.

Även vald som ersättare i riksdagen


Tidigare politiska uppdrag

Ledamot landstingsfullmäktige och där gruppledare för Mp

Ersättare landstingstyrelsen.

Ordförande Stiftelsen Hallands länsmuseer.

Ordförande Teater Halland


Varför just jag bör bli en av Miljöpartiets ledamöter i riksdagen

Jag kandiderar i första hand till riksdagen, då jag skulle vilja använda mina erfarenhet av politiskt arbete, både i kommun- och regionpolitik och i utomparlamentariska rörelser, även på riksnivå Jag ser nästa val som mycket viktigt.


Comments