Jennie Johansson

Ålder: 36 år
Sysselsättning: politiker
Kommun: Halmstad

Kandiderar till: Regionfullmäktige

Intresseområden/hjärtefrågor

Regional utveckling och kollektivtrafik

Miljö och minskade klimatutsläpp

Folkhälsa och jämlikhet


Nuvarande politiska uppdrag

Gruppledare och ledamot i regionfullmäktige

Ledamot i regionstyrelsen

Ledamot i driftnämnden för Öppen specialiserad vård, samt i arbetsutskottet 


Tidigare politiska uppdrag

Ledamot i landstingsfullmäktige 

Ersättare i lokal nämnd Halmstad


Varför just jag bör bli en av Miljöpartiets ledamöter i regionen

Jag vill gärna fortsätta arbeta för ett grönare Halland. Det ska vara enkelt och bekvämt att resa miljövänligt. Bra infrastruktur och kollektivtrafik är en av förutsättningarna för god tillväxt och ett långsiktigt hållbart samhälle.


Comments