Hans Leghammar

Ålder: 56 år
Sysselsättning: Miljö- och affärskonsult
Kommun: Halmstad

Kandiderar till: Regionfullmäktige

Intresseområden/hjärtefrågor

Miljövisioner blir verklighet

Favorisera förebyggande hälsoinsatser

Stimulera hållbar näringslivsutveckling 


Nuvarande politiska uppdrag

Ledamot i Länspolisstyrelsen 


Tidigare politiska uppdrag

Hylte kommun: Fullmäktige och nämnder, 82-92

Halland: Ledamot i Länsstyrelsen, 91-94 

Sverige: Riksdagsledamot, 88-91


Varför just jag bör bli en av Miljöpartiets ledamöter i regionen

Min breda erfarenhet och kompetens inom politiken och förvärvslivet gör att jag i samarbete med partiet i övrigt kommer att kunna göra en märkbar grön skillnad. Detta genom målfokusering, opinionsbildning och realpolitiskt arbete.

Comments