Agneta Börjesson

Ålder: 55
Sysselsättning: Riksdagsledamot
Kommun: Kungsbacka

Kandiderar till: Riksdagen

Intresseområden/hjärtefrågor

Kriminalvårdsfrågor, spelpolitik och kulturfrågor är mina ansvarsområden i riksdagen.


Nuvarande politiska uppdrag

Riksdagsledamot, teamledare, gruppstyrelsen, ers i justitieutskottet, kulturutskottet, civilutskottet samt Nordiska Rådet och riksbanken. Sitter också som ers i polisstyrelsen i Halland samt i landshövdingens insynsråd i Halland.


Tidigare politiska uppdrag

Partisekreterare, planeringschef Finansdepartementet, vice sammankallande partistyrelsen, kongressordförande 10 kongresser.


Varför just jag bör bli en av Miljöpartiets ledamöter i riksdagen

Jag har arbetat fyra år i riksdagen med bl.a. kriminalvård, spel och public service samt halländska frågor; kommunikation, jordbruk, turism, havsmiljö, kärnkraft och vindkraft. Jag vill gärna fortsätta.

Comments